Företaget     Tjänster     Hardware     Kassasystem     Kontaktuppgifter  
 
 

Tjänster


Konsultering

Vi ger råd och handleder i myriaden av adb-system. Lösningar finns till både små och stora problem. Vi erbjuder hjälp och råd både till anskaffningen och användningen av program och maskiner.

Underhållsservice

Vi erbjuder sakkunnande tjänster till underhåll av adb-system samt till planeringen och installeringen av nya system. Till underhållsservicen uppgifter hör bland annat uppdatering av datamaskiner och program, underhåll av servers, underhåll av nätverk, säkerhetskopiering och datasäkerhet.

Projekttjänster

Vi kan ta ansvar för adb-projekten och vi erbjuder också expertistjänster till olika projekt.